Rapoarte nefinanciare

În modelul de afaceri adoptat, ținem cont de responsabilitatea companiei față de mediu și acele grupuri de părți interesate asupra cărora activitatea sa exercită sau poate exercita un impact semnificativă (eng. Corporate Social Responsibility, CSR). Este la fel de important pentru noi să desfășurăm afaceri într-o manieră etică, pro-socială, luând în considerare nevoile angajaților noștri și având grijă de mediu. Pentru Mercator Medical Group, această ultimă problemă este deosebit de importantă, la fel ca și menținerea poziției noastre în industrie pe piețele din Europa Centrală și de Est, oferirea de produse inovatoare, sigure și confortabile, obținerea de rezultate economice bune sau expansiunea comercială sistematică.

Vorbim deschis despre acțiunile noastre în beneficiul societății și al mediului natural

Dorim să fim o organizație transparentă și onestă. Raportul nostru nefinanciar pentru 2020 este un raport complex și cuprinzător privind activitățile nefinanciare ale Grupului. Vă încurajăm să citiți acest document - cunoașteți activitatea și structura Mercator Medical. Vedeți, cum ne străduim să ne dezvoltăm în conformitate cu principiile creșterii economice durabile.

Suntem deschiși dialogului

Suntem deschiși dialogului

La întocmirea raportului, am dorit să abordăm toate așteptările actuale și potențiale ale părților interesate, suntem deschiși dialogului și vă încurajăm să comentați raportul și acțiunile întreprinse de Grup.

Vă rugăm să trimiteți orice întrebări sau sugestii la: